PRAŽIACI SYSTÉM pre GKPX5 - GKPX12 - GKPX20

Vypredané NA OBJEDNÁVKU

ŠPECIFIKÁCIA

Profil sa dá vytvoriť ako recept na iný druh kávy, kedy sa uskutoční základné nastavenie teploty, čas prvého a druhého prasknutia (crack), úroveň výfukových plynov a rýchlosť bubna.

Graf pražiaceho profilu ukazuje vývoj teploty v priebehu cyklu praženia a meria sa a zaznamenáva sa teplota zŕn aj vzduchu.

Ručné činnosti bubna, horáka, mixéra a chladiča sú ľahko ovládateľné počas praženia.

Upravuje sa celý rad zabudovaných bezpečnostných mechanizmov a alarmov.

Jazykové možnosti je možné na požiadanie rozšíriť.

V prípade softvérovej pomoci je Garanti Roaster k dispozícii na prevádzkovanie služby online.

MOŽNOSTI MÔŽU BYŤ PRIDANÉ NA KONTROLU

Funkcie otvárania a zatvárania dverí / násypky pneumatického systému,

Automatické riadenie zariadení (nakladač zelenej kávy, dohorievanie),

Automatické riadenie senzora zapaľovania a horáka.

0,00 €