PRÍDAVNÝ SPAĽOVAČ pre GKPX30-GKX30 MODEL

Vypredané NA OBJEDNÁVKU

Zelené riešenie & Dokonalé emisie

Pri plánovaní výroby, kde sa udržateľnosť stáva dôležitou základnou hodnotou, sa dodatočný spaľovač stáva kľúčovým pre podporu trvalej udržateľnosti v procese praženia. Má konštrukčné riešenie, ktoré znižuje emisie CO a znižuje množstvo toxického plynu, zápachu, dymu, prachu (tuhých znečisťujúcich látok) v uzavretej oblasti a zmenil tento proces na šetrný pre životné prostredie. Spaľovanie plynu produkovaného použitím pražiacich strojov umožňuje ekologickú výrobu. Tento produkt, ktorý sa zvyčajne uprednostňuje na zelenú kávu, kakao, slad, praženie sladkostí v centrách miest, je pripojený k zberaču šupiek z pražiaceho stroja. Z hľadiska kapacity, užívateľ ju môže zvýšiť pri objednávke GA-A pre pražiace stroje s hmotnosťou 5 - 240 kg.

0,00 €