PŘÍDAVNÝ SPALOVAČ pro GKPX20 MODEL

Vyprodáno NA OBJEDNÁVKU

Zelené řešení & Dokonalé emise

Při plánování výroby, kde se udržitelnost stává důležitou základní hodnotou, se dodatečný spalovač stává klíčovým pro podporu udržitelnosti v procesu pražení. Má konstrukční řešení, které snižuje emise CO a snižuje množství toxického plynu, zápachu, kouře, prachu (částic) v uzavřené oblasti a změnil tento proces na šetrný pro životní prostředí. Spalování plynu produkovaného použitím pražících strojů umožňuje ekologickou výrobu. Tento produkt, který se obvykle upřednostňuje na zelenou kávu, kakao, slad, pražení sladkostí v centrech měst, je připojen k sběrači slupek z pražícího stroje. Z hlediska kapacity, uživatel ji může zvýšit při objednávce GA-A pro pražící stroje s hmotností 5 - 240 kg.

0,00 €